top of page

ניר ינאי

26.06.1991- 26.09.2003

י"ד תמוז, תשנ"א - כ"ט אלול, תשס"ד

אתר זה מוקדש לבננו ואחינו ניר ינאי,

שמצא את מותו, בנפילה מסוס,

בערב ראש השנה תשס"ד 26.09.2003.

ניר אהב מאוד מחשבים,

הצטיין בנושא וראה בו את עתידו.

הינכם מוזמנים לבקר באתר.

נשמח לקבל הערות והארות.

                                           משפחת ינאי

19 שנים בלי ניר ינאי

השנה יותר מתמיד, כאשר הגענו לצומת דרכים וחזרנו לימים ולשעות ההן של ההכרעה האיומה, האם לעזור לאחרים במותך.

מי ידע אז, כי 19 שנים לאחר מכן, יזדקק ליאור אחיך להשתלת כליה שהיתה בין אותם האיברים שנתרמו אז.

תהפוכות הגורל ללמדנו שאין לנו שליטה בכל, אך יש בכוחנו לעזור לחיים.

כאן המקום להעלות על נס את תורמת הכליה לליאור, גב' תמרה דבורה מבולטימור. אשת חיל מופלאה, אשר תרמה מעצמה תרומת חיים לליאור ועל כך נתונה לה תודתנו לעד.

הדבר נעשה באמצעות האנשים המדהימים מעמותת RENEWAL, שדאגו ועזרו לליאור לאורך כל הדרך וגם לנו בבית החולים.

אנשים מופלאים שהשאירו אותנו ללא מילים.

תודה לכל התומכים בליאור ובנו בימים אלו.

ההחלמה מתקדמת יפה ונדרשים זמן וסבלנות, אך הכיוון חיובי וטוב.

מאחלים כולנו הצלחה בדרך החדשה בה הולך ליאור ובתקווה עצומה בהצלחה, בריאות ושמחה לכל הסובבים אותנו.
 

שנה טובה

משפחות ינאי ורובינשטיין

כפר הס, ערב ראש השנה תשפ"ג

bottom of page