הדלקת נר לזיכרו של ניר

להדלקת נר זיכרון, אנא הרשמו לבלוג.

אנו מבקשים, לא לנצל אתר זה לרעה ולהתנהל בשפה מכובדת וראויה.

                       משפחת ינאי